redhouse

Иисус Христос – богочовешкото единство (видео,2011).

Дебатът е проведен в “Червената къща” на 17.02.2011 г.

източник: www.redhouse-sofia.org

 

Continue reading “Иисус Христос – богочовешкото единство (видео,2011).”

redhouse

Иисус Христос – богочовешкото единство (аудио,2011).

Дебатът е проведен в “Червената къща” на 17.02.2011 г.

източник: www.redhouse-sofia.org

Continue reading “Иисус Христос – богочовешкото единство (аудио,2011).”