Смърт, безсмъртие, Възкресение (аудио,2011).

 

Дебатът е проведен в “Червената къща” на 12.04.2011 г.

източник: www.redhouse-sofia.org