Проповед за Йерихонския слепец в 35-а неделя след Петдесетница (аудио,2011).

Проповед на прот. Николай Нешков.