Нашата Литургия – беседи (аудио,2010).

 

Цикъл от неформални беседи, изнесени от прот. Николай Нешков през 2010 г.

 

 

1. част. Въведение:

2. част. Литургия и Църква. Проскомидия, свещени одежди:

3. част. Проскомидия, начало на литургията, блаженствата:

4. част. Литургия на оглашените: антифони, вход, четения, ектении:

5. част. Въпроси. Литургия на верните. Молитвата “Никтоже достоин…”, Принaсящият и Принасяният:

6. част. Анафората. Претворение на хляба и виното в Тяло и Кръв Господни. Епиклезисът. Православно и римокатолическо разбиране за Евхаристията (прот. Н. Нешков, проф. Калин Янакиев):

(продължение). Православно и римокатолическо разбиране за Евхаристията. Имперсониращо богословие (проф. Калин Янакиев):

7. част. Евхаристия, покаяние и причастие (прот. Н. Нешков, проф. Калин Янакиев):