Личността от християнска перспектива – проф. Калин Янакиев

На 27 октомври 2017 г. се проведе една от дискусионните вечери: съвременност, общество, християнство. Този път проф. Калин Янакиев разказва за личността от християнска перспектива – каква е разликата между личност и индивид, допустимо ли е да се употребява терминът личност към човека, личността и съвременни биоетически проблеми, свързани с началото и края на човешкия живот, и личността и цъкрвата като Тяло Христово.