Иисус Христос – богочовешкото единство (аудио,2011).

Дебатът е проведен в “Червената къща” на 17.02.2011 г.

източник: www.redhouse-sofia.org