тълкувание

13-та Неделя след Неделя подир Въздвижение.

Евангелие според св. ап. Лука, гл. 18:

(18-23) И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен? А Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог; знаеш… Continue reading

Девета неделя след Неделя подир Въздвижение – притчата за неразумния богаташ.

Евангелие според св. ап. Лука, гл. 12:

(16-21) И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? Няма де да събера плодовете си. И рече: това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се. Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?

Continue reading

Осма неделя след Неделя подир Въздвижение – притчата за добрия самарянин.

 

Евангелие според св. ап. Лука, 10 гл.

(25-28) И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А Той му каза: в закона що е писано? как четеш? Той отговори… Continue reading