тълкувание

Неделя Месопустна.

 

Евангелие според Матей, 25 гл.:

(31-46) А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели… Continue reading

Неделя на Блудния син.

 

Евангелие според св.ап. Лука, 15 гл.:

(11-16) И още каза: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата раздели имота. Не след… Continue reading

Неделя на Митаря и Фарисея.

 

Евангелие според св.ап. Лука 18:9-14:

Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, каза тази притча: двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.

Continue reading

15-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – на Закхей.

 

Лука 19:1-10

След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа,… Continue reading

14-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – за изцелението на йерихонския слепец.

 

Лука 18: 35-46:
А когато Той се приближаваше до Иерихон, един
слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назо-рей минава. Тогава той завика и… Continue reading