тълкувание

Неделя на светите Праотци – притчата за поканените на вечеря.

 

Евангелие според св. ап. Лука:

(16-20) А Той му отвърна: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме. Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да ги опитам; моля те, извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не мога да дойда.

Continue reading

Шеста неделя след Неделя подир Въздвижение : Гадаринският бесноват.

 

Лит. ев. Лук. 8:26-37:

И преплуваха в Гадаринската страна, която е срещу Галилея.
А когато излезе на брега, срещна Го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше,… Continue reading

Пета неделя на Великия пост – на св. Мария Египетска.

Евангелие според Марк:

(32-34) Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Иисус въврвеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него:… Continue reading

Неделя Кръстопоклонна.

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето достояние,
дари победа на благоверния цар и на народа Си над врага
и запази с Твоя кръст наследието Си.

Издигнал се доброволно на кръста,
дари Твоите щедрости на наследието Си, Христе Боже,
възвесели… Continue reading

Неделя на прошката.

Евангелие според св.ап. Матей, 6 гл.:

14-21: Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец.

Отново ни учи да бъдем незлопаметни. А за Отца ни напомня с цел ние, като деца на такъв Отец,… Continue reading

1 2 3 9