Евхаристия

Ден Първи, Ден Осми, Ден Невечерен – неотминаващата Пасха на Православието.

Калин ЯНАКИЕВ

 

Когато в последните години ми се случи да чуя от хората, чиято голяма идея е “съвременността”, че Православието няма свое “приношение” за “днешния” ден; няма свое слово за “времето”, в което живее човекът в света, аз –… Continue reading

Основни различия в осмислянето на литургията в православието и католицизма.


проф. Калин Янакиев

За разлика от католическото (трябва веднага да уточня, Тридентското католическо схващане на Евхаристията, т.е. присъщото на Тридентския събор, на късното католичество, което е силно антипротестантски мотивирано), православното схващане за Евхаристията изобщо не я мисли като някакво възпроизвеждане… Continue reading