Осма неделя след Петдесетница : Чудесното нахранване на 5000 души.

Лит. ев. Мат. 14:14-22:

И като излезе Иисус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им.
А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.

Continue reading

Шеста неделя след Петдесетница : Разслабеният.

Лит. ев. Мат. 9:1-8

Тогава Той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града Си.
И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете!

Continue reading

Неделя на Отците от 6-те Вселенски събора

 

 

Лит. ев. Мат. 5:14-19:

Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.Тъй да светне пред… Continue reading