34-a Неделя след Петдесетница (за изцелението на десетимата прокажени)

 

Евангелие според Лука, 17:12-19:

И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч
и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни!
Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И… Continue reading

Служението на жените в християнската Църква.

 

Ние много често срещаме указанията, че в древната християнска Църква жените заемали длъжности, които им давали право да извършват богослужебни обреди, и че не противоречи на духа на древното християнство жените да бъдат членове на църковната йерархия.

Continue reading

12-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – за десетимата прокажени.

 

Евангелие според Лука, 17:12-19:

И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч
и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни!
Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И… Continue reading

Протоиерей Николай Нешков

Протоиерей Николай Иванов Нешков – предстоятел на църковното настоятелство.

Роден на 20 юни 1972 г.

Образование: висше – Софийска Духовна Академия “Св. Климент Охридски” (впоследствие Богословски Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”).

Редовен докторант към катедра “Теория и История на Културата”, Философски Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

Continue reading