37-a Неделя след Петдесетница – на Хананейката.

 

Матей 15:21-28:

 

И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов!

Continue reading

Основни различия в осмислянето на литургията в православието и католицизма.


проф. Калин Янакиев

За разлика от католическото (трябва веднага да уточня, Тридентското католическо схващане на Евхаристията, т.е. присъщото на Тридентския събор, на късното католичество, което е силно антипротестантски мотивирано), православното схващане за Евхаристията изобщо не я мисли като някакво възпроизвеждане… Continue reading

Проповед за Йерихонския слепец в 35-а неделя след Петдесетница (аудио,2011).

Проповед на прот. Николай Нешков.