Проповед в Томина Неделя (аудио,2011).

Проповед на прот. Николай Нешков.