Библейският канон – беседи (аудио,2011).

Цикъл от беседи, обединени от проблема за формирането на библейския канон.

 

– Библейският канон. Притчата за неправедния домоуправител:

– Библейският канон. Незаписани изречения на Господ Иисус Христос (“Аграфа”):

 

 

 

последно:

– Библейският канон – език и граници (20.11.2011 г.)